ulica: Staničná 4 e-mail: spss@tn.sknet.sk

telefón:  032 65 231 06 -  8
PSČ: 911 05 www: spssstantn.sk fax:  032 65 224 79