Internetová  žiacka knižka spustená od septembra 2008     >>>>    http://sstn.edupage.org    <<<<

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ    

 19. február 2009  (štvrtok) od 8.00 do 14.00hod

Tešíme sa na vašu návštevu